Skydd för våldsutsatta kvinnor och barn

Från tio till 400 platser på skyddade boenden för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett resultat av det arbete som sedan 2003 har bedrivits av länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.
Framsida på rapporten "Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer"

Länsstyrelserna i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland fick 2003 i uppdrag av regeringen att ge stöd och utvecklingsmöjligheter till skyddade boenden för hedersvåldsutsatta ungdomar i sina respektive län. Två år senare utvidgades det uppdraget till att gälla hela Sverige.

Nu har länsstyrelserna sammanställt resultaten i en slutrapport som lämnas till regeringen i dag. Av den framgår bland annat att: 

  • Antalet platser i skyddade boende för hedersvåldsutsatta personer har ökat från cirka tio (2003) till cirka 350–400 (2013).
  • Förutom platser för flickor från 13 år finns nu även skyddade boenden för kvinnor över 18 år (och deras barn), pojkar och unga män, par samt familjegrupper bestående av familjemedlemmar av olika åldrar och kön.
  • Koncentrationen till storstäderna har brutits, i dag finns det platser att tillgå med kort varsel i de flesta kommuner.      
  • Skyddade boenden finns nu även för personer med särskilda behov, bland annat för unga kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Rapporten listar bland andra följande utvecklingsområden:

  • Fortsatt sammanhållet stöd till utveckling av skyddade boenden – men med en bredare inriktning som omfattar alla som utsätts för våld i nära relationer.
  • Utveckling av en konkret modell för långsiktig finansiering av verksamheter som drivs inom den idéburna sektorn.
  • Skapande av en nationell informationsbank om befintliga skyddade boenden. Banken bör kopplas till Kvinnofridslinjen och ingå i den webbplats som Länsstyrelsen i Stockholm och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) utvecklar.
  • Mer uppmärksamhet på barns behov och säkerhet när en våldsutsatt förälder flytt till skyddat boende, oavsett om barnet följt med eller stannat hemma.

Läs mer i rapporten Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18