Välkommen till miljömålsdagen 2014!

Torsdagen den 4 december är det dags för Västra Götalands miljömålsdag. Då presenteras den senaste miljömålsstatistiken och goda exempel på lyckat miljömålsarbete i länet.
Vägval: smutsig industrimark eller grön vindkraftstad

Dagen vänder sig till dig som arbetar med miljöfrågor inom kommun, näringsliv, ideella organisationer, högskolor eller universitet. Anmälan senast 14 november.

Tid: Torsdagen den 4 december 2014

Plats: Folkets Hus i Göteborg