Brukar du köpa illegala cigaretter?

Organiserad brottslighet står bakom en stor del av de cigaretter som säljs billigt i tobakshandeln. Hur kan myndigheternas samverkan på området bli mer effektiv?

– För att stoppa den oseriösa handeln krävs att gemene man ändrar sitt köpbeteende. Så länge det finns efterfrågan kommer det att finnas oseriösa handlare, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

– Generellt sett kan man säga att om ett cigarettpaket kostar mindre än 38 kronor så kan man misstänka att paketet inte är beskattat, fortsätter Miia Vuolama.   

För att minska tillgången till illegala cigaretter behövs mer tillsyn och en effektivare myndighetssamverkan. Länsstyrelsen ska därför vidareutbilda tobakshandläggare och utredare på kommunala och statliga myndigheter om cigaretthandeln.

Tillsammans med Borås Stad, och med stöd av SAMGOB (samverkan mot grov organiserad brottslighet) i Älvsborg, anordnar Länsstyrelsen en heldagskonferens om tobakstillsyn den 5 november.   

– Genom att höja kunskapsnivån inom tobaksområdet ökar man kvaliteten i tillsynsarbetet.  En effektivare tillsyn bidrar också till att tobaksfrågan får en ökad prioritet hos myndigheterna, säger Miia Vuolama avslutningsvis.  

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

Tid: Onsdagen den 5 november  kl. 09:15-16:15
Plats: Bellonasalen, Allégatan 2-4, Borås

 


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miia Vuolama
Tillsynshandläggare
010-224 43 68 miia.vuolama@lansstyrelsen.se    

Borås Stad
Katarina Fingalsson Tillsynshandläggare
033-35 82 30 katarina.fingalsson@boras.se    

För frågor om SAMGOB Polisområde Älvsborg:
Lotta Jofjord
010-56 58 628 lotta.jofjord@polisen.se

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88