Konferens om socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuda in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälso- sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser. Den 2 december hålls konferensen i Göteborg.
Barn med nalle

Syftet är att informera om innehållet i föreskriften och de allmänna råden. Vi vill betona och tydliggöra det ansvar som socialtjänsten och hälso- och sjukvården har i arbetet med att stödja våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld.

Konferensernas innehåll

  • Socialstyrelsen presenterar föreskrifterna och de allmänna råden samt handboken VÅLD och relaterade stödmaterial.
  • Länsstyrelserna redogör för goda exempel från lokala och regionala verksamheter som bedriver ett framgångsrikt arbete mot våld. Ett nytt webbstöd kommer också att presenteras.

Deltagande är kostnadsfritt, dock debiteras utebliven anmälan med 500 kr.