Bra betyg för Länsstyrelsernas arbete med lönegaranti

Årets resultat av Länsstyrelsernas gemensamma kundundersökning visar att länsstyrelsen gör ett mycket bra arbete med handläggning av lönegaranti. Nöjdast är konkursförvaltare och lönebidragsmottagare med svarstiden på e-post och det bemötande de får av Länsstyrelsens handläggare.

Lönegaranti innebär att staten utbetalar en arbetstagares löne- och semesterlönefordringar i samband med en rekonstruktion eller konkurs. Ersättningen kan uppgå till fyra prisbasbelopp. Länsstyrelsen i Dalarnas län, Norrbottens län, Skånes län, Stockholms län, Västernorrlands län, Västra Götalands län och Östergötlands län ansvarar sedan 2013 för handläggningen av lönegaranti i hela landet.  

- Möjligheten till lönegaranti innebär en trygghet  för många människor och vi känner ett stort ansvar för en snabb och korrekt hantering. Konkursförvaltarnas och lönebidragsmottagarnas nöjdhet med vårt arbete är ett viktigt kvitto för oss, säger Magnus Berg, ekonomidirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Samtliga 21 länsstyrelser mäter varje år kundernas nöjdhet inom olika verksamheter genom telefonintervjuer. I år gjordes totalt 6 121 intervjuer med privatpersoner, företagare, kommuner, andra myndigheter, organisationer och föreningar med flera som varit i kontakt med länsstyrelsen det senaste året.

Läs hela brukarundersökningen 2014 - Västra Götalands län

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21