För levande lövskogar vid Åsunden

Hur kan vi arbeta vidare för att lövskogen vid Åsunden ska fortsätta att leverera ekosystemtjänster till oss? Kan gamla skötselmetoder som hamling och skottskogsbruk återuppstå och skapa energiskogar med höga naturvärden?

Det kommer att tas upp på slutseminariet den 21 oktober i projektet  ”Skogens ekosystemtjänster i lövriket Åsunden”. Ett projekt som Länsstyrelsen, i samarbete med Skogsstyrelsen, drivit i drygt ett år.

Levande lövskogar

Runt Åsunden finns mycket lövskog och gamla grova lövträd är framträdande i landskapet. Skogarna hyser en lång rad olika värden. De är hemvist för många arter, de är levande kulturarv, de är viktiga för friluftslivet och producerar ved och virke. 

Projektet har handlat om hur man kan kombinera naturvård och biobränsleuttag i igenväxande lövhagar. Under seminariet kommer vi att presentera erfarenheter från projektet, men också ha ett par inspirerande externa föreläsare. Eftermiddagen kommer att ägnas åt att se framåt. Hur ska vi kunna bevara och utveckla alla de värden som lövskogen kring Åsunden har?

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!

TID: Tisdagen den 21 oktober, kl. 10:00 - 15:00
PLATS: Folkets hus, Ulricehamn


 Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Västra Götaland
Oskar Kullingsjö
Projektledare
010-224 44 97
oskar.kullingsjo@lansstyrelsen.se

Skogsstyrelsen
Bettina Olausson
033-48 25 68
bettina.olausson@skogsstyrelsen.se

Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland