Nyheter om jordbrukarstöd 2015

Nästa år kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med 2020. Det innebär en rad nyheter när det gäller stöd till jordbruket.

Nu har Jordbruksverket uppdaterat sin information om Jordbrukarstöd 2015.  Informationen kommer att kompletteras med detaljregler under hösten.

Läs även om de olika jordbrukarstöden på Länsstyrelsens webbplats.