Landsbygdens kvinnor uppmärksammas idag på International Day of Rural Women

Utflyttningen från landsbygden till städerna är sedan många år välkänt och det är fler kvinnor än män som flyttar. Motiven för att stanna kvar på landsbygden har varit svagare för kvinnor, bland annat för att kvinnor har haft svårare att finna en sysselsättning.

Länsstyrelsen driver sedan 2008 ett projekt som heter Grogrund, som syftar till att främja kvinnors företagande inom de gröna näringarna på landsbygden. Genom projektet har 180 kvinnor startat eller vidareutvecklat företag. Projektet är nu inne i slutfasen och kan visa upp framgångsrika resultat.

Kossar som betar Bild: Martin Fransson

- Grogrund har spelat en stor roll. Det har gett mig en ökad kunskap och säkerhet i frågor om företagsutveckling. Jag har också fått en större personlig säkerhet, säger Elisabeth G Wahlgren, tidigare deltagare i projektet och som nu driver företaget GreveGarden.

En förutsättning för en levande landsbygd är kvinnors företagande. Småföretagare är enligtlänsstyrelsen till 79 % män och 21 % kvinnor. Bland nyföretagarna är 30 % kvinnor. Stödsystemen i länet stimulerar enligt projektet i högre grad branscher där män är företagare. Särskilt fokus finns därför i projektet Grogrund på de sektorer där kvinnor vill etablera sig som företagare.

Exempel på företagsområden är förädling av jordbruksprodukter, turistnäring och boende,hästnäring, småskalig livsmedelsförädling, hälsa & friskvård och allmän affärsutveckling.

- Jämställdhet är en viktig princip i det nya landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer fortsätta arbeta med kvinnors möjligheter på landsbygden även i nästa programperiod, säger Åsa Jellinek, projektledare för Landsbygd 2020.

Läs mer om projektet Grogrund här.

UN Women arbetar internationellt med att göra det möjligt för kvinnor på landsbygden över hela världen att försörja sig själva och kunna bo kvar i sin hembygd. Läs mer om vad UN Women gör här.

Länsstyrelsen har tillsammans med Västra Götalandsregionen arbetat fram en övergripande strategi som heter Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategin bygger på de jämställdhetspolitiska målen, läs mer om strategin här.