Förgröningsstöd – nytt stöd för lantbrukare

Gårdsstödet ersätts delvis av det nya förgröningsstödet 2015. Detaljreglerna kommer Jordbruksverket att fatta beslut om under vintern.

Nästa år kommer cirka 30 procent av det som du som lantbrukare får i gårdsstöd att ersättas av det nya förgröningsstödet.

Få information om vilka villkor som du behöver uppfylla för att kunna ta del av förgröningsstödet.