Nya regler för minkar och andra pälsdjur

Större burar, endast två minkar i varje bur och fast monterad belysning är några av de regler som ingår i Jordbruksverkets nya föreskrifter. Under Länsstyrelsens Tillsynsvecka sker rutinkontroller på ett urval av länets minkfarmer.

Två minkar i en bur
Foto: Jenny Mattsson.

Länsstyrelsen utför rutinkontroller av bland annat lantbrukets djur och på minkfarmer.  I år har Länsstyrelsen Västra Götaland valt att fokusera på rutinkontroller av minkfarmer under höstens Tillsynsvecka. Ett urval av länets minkfarmer kontrolleras för att se att de följer den svenska djurskyddslagstiftningen.

Under 2013 kom Jordbruksverket ut med nya föreskrifter gällande pälsdjur. Dessa innebär bland annat att alla minkar ska hållas i etageburar och att det endast får hållas två minkar i varje bur. De här paragraferna i föreskrifterna träder ikraft 2017 men gäller direkt vid nybyggnation, eller ombyggnation, som är förprövningspliktig.

I de nya föreskrifterna har det även förtydligats att skugghusen, där minkburarna är placerade, måste ha fast monterad belysning och avvanda djur ska ha tillgång till en ligghylla som är utformad så att minkarna kan iaktta omgivningen. Hålls fler än en mink i en bur ska samtliga minkar få plats på hyllan utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. De nya föreskrifterna innebär även att det från och med i år endast får hållas ett ungdjur tillsammans med moderdjuret efter avvänjningen.


 

Kontaktperson:
Jenny Mattsson Djurskyddskontrollant
010-224 52 93
jenny.mattsson@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46 0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland