Kontroller av hummerfisket

Under hummerfiskets två första veckor har 20 anmälningar gjorts om misstanke om brott mot fiskelagen.
Kontrollant och polisbåt

Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samarbete med Sjöpolisen i Göteborg och Kustbevakningen region Sydväst, genomför kontroller riktade mot hummerfisket. En särskild satsning görs under Länsstyrelsens Tillsynsvecka 6-10 oktober.

Den samlade bilden från myndigheterna är att majoriteten följt reglerna. Länsstyrelsens fisketillsynsmän har upprättat 18 anmälningar och Kustbevakningen två om misstanke om brott mot fiskelagen. Överträdelserna består av bristande märkning och utmärkning, fiske inom fredningsområden samt flytlinor som inte varit nedtyngda och därmed utgjort en risk för sjöfarten.

För att öka kunskapen om hummerns biologi och hur fiskereglerna är tänkta att skydda hummerbeståndet har Länsstyrelsen tillsammans med Havsfiskelaboratoriet vid Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram en informationsbroschyr om hummer och fiskeregler.

Viktigt att tänka på när du fiskar hummer:

  • Tänk på att redskapet ska vara märkt och utmärkt enligt gällande lagstiftning. Man får till exempel inte ha vilka färger som helst på sina fiskekulor. 
  • Linan mellan redskapet och utmärkningen måste vara av sjunkande material eller vara nedtyngd så den inte ligger och flyter på ytan.
  • Hummer med ett carapaxmått under 80 mm och hummer med yttre rom ska återutsättas direkt.
  • Tinorna ska ha två cirkulära flyktöppningar på 54 mm i nederkant av varje kammare.
  • Innan du ger dig ut och fiskar, tänk på att kontrollera gällande regler i det område du har tänkt fiska i.

Mer information om regler hittar du på Länsstyrelsens fiskesidor.


 Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Adam Ludvigsson
Fiskbiolog
010-224 55 22

Kustbevakningen
Regionledningen Sydväst

Ola Vesterlund
031-726 90 15
0768-71 67 20

Sjöpolisen Göteborg
114 14

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18