Fler rökfria skolor i länet

Länsstyrelsen anordnar den 9 oktober en konferens om rökfri skola som en del i Tillsynsveckan. Syftet är att inspirera till att fler skolor ska vara och förbli rökfria.
Skylt med texten Skola.

Ett mål i Länsstyrelsens ANDT-arbete (insatser mot Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) är att minska tobaksbruket. För att skydda barn och ungdom från tobakens skadeverkningar infördes bestämmelser om rökfria skolgårdar i tobakslagen 1994.

Under förra året gjorde Länsstyrelsen i Västra Götaland en kartläggning av skolgårdar i länets samtliga 49 kommuner. Den visar att rökning förekom på 18 procent av högstadieskolorna och på 71 procent av gymnasieskolorna.  

– Den tillsyn som gjorts i länets kommuner 2013 och 2014 har visat att många kommuner inte kommit igång med arbetet att tillsyna rökfria skolgårdar och att det är långt kvar tills de uppfyller lagkravet, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Konferensen är en uppföljning av kartläggningen. Länsstyrelsen vill på detta sätt ge skolan, kommunen och tillsynspersonalen verktyg att jobba med frågan.  

– Det behövs fler åtgärder, som tydligare skyltning och borttagna askkoppar, för att nå målet med rökfria skolgårdar, fortsätter Miia Vuolama.

Det är också viktigt med ett brett ANDT-förebyggande arbete och en tydlig tobakspolicy på skolan.  

Media hälsas välkomna att vara med under dagen!

TID: Torsdagen den 9 oktober kl. 13.00-16.00

PLATS: Ullevi Konferens, Paradingången, Göteborg

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88