Koll på länet – tillsyn för ett hållbart samhälle

Hummerfiske, artskyddsdispenser, transporter av djur, minkfarmer och pantlåneverksamhet tillhör de områden i Västra Götaland som Länsstyrelsen kommer att kontrollera extra under höstens tillsynsvecka 6-10 oktober.

– Efter vårens Tillsynsvecka med över 400 tillsynsärenden under en vecka är vi återigen rustade för att under en vecka visa på bredden och mångfalden inom vår tillsynsverksamhet, säger Ulrika Samuelsson, chef för miljöskyddsenheten och ansvarig för Tillsynsveckan.

Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. Under året organiserar Länsstyrelsen två tillsynsveckor, en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen.

Under höstens Tillsynsvecka fokuseras på följande tillsynsområden:

  • Kontroll av EU-lagstiftningen när det gäller utsläpp på stora industrier
  • Fisketillsyn längs kusten i samband med hummerfisket
  • Kontroll av dispenser från artskyddet
  • Besök hos verksamhetsutövare inom artskyddsområdet
  • Transportkontroller av djur
  • Kontroll av minkfarmer
  • Tillsyn av pantlåneverksamhet
  • Rökfri miljö i skolan – konferens 9/10 för skolledare med flera
  • Vägledning och uppföljning av landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Media har möjlighet att följa med på tillsynsbesök!
Läs mer i listan över tillsynsbesök 6-10 oktober

FAKTA:

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar ungefär 180 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.

 


 

Kontaktperson:
Cecilia Öhman
Projektledare för Tillsynsveckan
010-224 53 29                                                                     Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland