Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

Är det möjligt att minska energianvändningen i ett vattenpumpsystem med 30 procent? Ja, men det krävs både tekniska åtgärder och kompetensutveckling, visar resultatet från projektet ENVA som Länsstyrelsen har drivit ihop med Hållbar utveckling Väst.
Omslag ENVA-broschyr

Projektet har fokuserat på samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Genom att lära av varandra kunde kommunerna hitta bra metoder, som till slut utmynnade i fem goda exempel som de nu delar med sig av i en broschyr.

- Vi sammanställde de lärdomar vi gjort under projektets gång, så att fler kommuner ska kunna ta del av dem. Personalen som varit med i projektet har fått ökad kunskap och verktyg, det vill vi sprida så att fler kan göra de här besparingarna, säger Sara Borgström, projektkoordinator på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Varje liter vatten som passerar genom ett vattensystem medför en energikostnad. Inom vattendistribution används stora mängder energi till att pumpa vatten, men många pumpsystem fungerar ineffektivt. Genom att effektivisera komponenter såsom pumpar, motorer, styrning och dimensionering samt arbeta med drift och underhåll kan kommuner spara vatten, energi och pengar.

För att sprida resultatet ska projektet hålla ett avslutningsseminarium på VA-Mässan i Jönköping på torsdag den 2 oktober.

Läs mer i inbjudan

Ladda ner broschyren

Läs mer om projektet