Språkets betydelse för brottsutsatta

Länsstyrelsen och Göteborgs Stad anordnar den 2 oktober en konferens med syfte att uppmärksamma språkets betydelse för personer som utsatts för våld.
Allan Wade, forskare och familjeterapeut

Konferensen är fullsatt med 200 deltagare från bland annat socialtjänst, social resursförvaltning i Göteborg, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

– Konferensen riktar sig till aktörer som i sitt arbete möter personer som utsätts för våld eller utövar våld, säger Katarina Björkgren, utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi vill lyfta vilken betydelse språket har för att identifiera och synliggöra våld och motstånd. 

Under konferensen kommer forskaren och familjeterapeuten Allan Wade att bland annat ta upp vikten av att bemöta både personer som utsätts för våld och personer som utsätter någon annan för våld med respekt. Han kommer att tala om hur detta bemötande kan gå till med hjälp av en responsbaserad intervjumodell. Syftet med modellen är bland annat att klargöra förövarens ansvar och synliggöra offrets motstånd.  

Media hälsas välkommen att vara med under dagen!  

Tid: Torsdagen den 2 oktober 2014, kl. 9.00-15.30  
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg  

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18