Chefer påbörjar arbetet med jämställdhet och jämlikhet

Som en del i Länsstyrelsens långsiktiga visionsarbete finns det nu en rykande färsk handlingsplan för myndighetens arbete med jämställdhet och jämlikhet. För att kicka igång arbetet och se till att det blir verklighet av alla fina ord, anordnade Enheten för social hållbarhet en uppstartskonferens för chefer.

-Varför finns det något som heter Damkronorna, men inte motsvarande Herrkronorna? En svår fråga att besvara när dottern undrar, konstaterade Lenny Lämber, tf Länsöverdirektör i sitt inledningstal. Jämställdhetsfrågor finns överallt omkring oss och när vi väl har börjat tänka på dem gör de sig påminda hela tiden.

Talieh Ashjari, enhetschef på Enheten för social hållbarhet, berättade om ”Handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet 2014-2017” och hur den är uppbyggd.

-Det har varit viktigt för oss att arbetet ska vara förankrat i verksamheterna. Därför har alla enheter fått besluta om egna aktiviteter internt. Däremot finns det i handlingsplanen nationella mål och krav att jobba efter, de är obligatoriska och går inte att pruta bort.

I handlingsplanen har det tagits fram fyra olika indikatorer som vi ska jobba med för att mäta och följa upp arbetet med rättighetsfrågor: ekonomi, individ och samhälle, medarbetare samt verksamhet. Dessa fyra presenterades under förmiddagen, följt av två exempel från verksamheter som redan kommit en bit på vägen.

Det första var Helena Carling från Samhällsbyggnadsenheten, som pratade om samhällsplanering med människan i centrum.

-Alla människor är lika inför samhällsbyggnaden. Samtidigt är vi alla väldigt olika individer, säger Helena Carling. Lagarna är det bästa redskapet för att jobba med rättighetsfrågor och vi har skapat mallar för att inte tappa det här tänket i processerna.

Kosterhavets nationalpark jobbar också aktivt med att rättighetsfrågor ska genomsyra verksamheten.

–Vi vill tillgängliggöra Kosterhavet för alla. Eftersom vi är ganska nya har vi möjlighet att prova oss fram och göra saker som kanske inte är så beprövade, säger Anders Tysklind, nationalparkschef. Istället för funktionshinder pratar vi om funktionsvariation – vi upplever saker olika, tar till oss exempelvis texter olika. Vilka sinnen kan vi använda för personer som inte kan se? Vi låter dem röra vid och smaka på havet! Vi vill även hitta sätt att inkludera invandrare i naturupplevelser.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet

Bilder från chefsträffen