Lättare för nyanlända ungdomar att hitta rätt i Sverige

Webbportalen www.informationsverige.se har nu kompletterats med sidor som ger viktig samhällsinformation till nyanlända barn och ungdomar med särskilt fokus på ensamkommande barn.

Barn och ungdomar under 18 år som söker asyl har samma rättigheter som andra barn och ungdomar i Sverige till sjukvård, tandvård och utbildning. Genom projektet BURN (Barn och Ungdomars Rättigheter som Nyanlända) som medfinansieras av Europeiska flyktingfonden har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram aktuell samhällsinformation på nio olika språk förutom svenska. Läs mer på sidan Barn & ungdomar.

Onsdagen den 24 september samlas representanter från länets kommuner till konferens om barn och ungas rättigheter som nyanlända då de nya sidorna närmare presenteras.

www.informationsverige.se 

 

Välkommen in på informationsverige.se