Hummertider – en folkfest med ansvar

Årets hummerpremiär infaller på måndag, den 22 september kl 7.00. Det är traditionellt en riktig folkfest. Om den ska finnas kvar i framtiden måste dock de fiskande följa fiskereglerna.
Fångad hummer i närbild. Foto: Lars Molander

– Intresset för hummerpremiären är stort, säger länsfiskekonsulent Lars Molander på Länsstyrelsens vattenvårdsenhet. Inte minst märker vi det på antalet frågor vi får om fiskeregler och hummerfiske inför premiären.För att öka hummerfiskarnas förståelse och respekt för fiskereglerna har därför Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitets havsfiskelaboratorium, tagit fram en informationsbroschyr om hummer.

– Vår förhoppning är att broschyren ska öka allmänhetens kunskap om hummerns biologi och hur fiskereglerna hänger samman med biologin, säger fiskbiolog Adam Ludvigsson. De regler som finns är till för att skydda bestånden. Att inte följa reglerna riskerar både bestånd och fiske i framtiden. En ökad förekomst av olagliga burar hotar på sikt såväl hummern som hummerfiskets framtid.

Under senare år har Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtagit en ökad mängd hummertinor, framförallt på grund av felaktiga flyktöppningar och frånvarande eller felaktig märkning och utmärkning.      

Beslagstyper hummer, diagram 

Regler för hummerfisket i korthet

  • Max 14 hummertinor per person. Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap själv ska sätta och vittja redskapet. Något ställföreträdande fiske för annan person är inte tillåtet.
  • Minimimått 80 mm carapaxlängd (avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant)
  • Romhonor med yttre rom är totalfredade och ska återutsättas omedelbart
  • Tinor och sumpar ska märkas med användarens identitet
  • Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Läs mer i broschyren Hummer, fiskeregler och biologi

Läs mer om fiskeregler


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88