Rösträkning pågår

Omkring 300 personer på Länsstyrelsen håller nu på att räkna och granska röster för fullt från söndagens val. Idag beräknas sammanräkningen av rösterna till riksdagsvalet vara klar så att det slutgiltiga resultatet kan fastställas under lördagen av valmyndigheten.

Runt tre miljoner röster från Västra Götaland län räknas under de cirka två veckor Länsstyrelsens röstsammanräknare håller på. En miljon röster vardera för riksdags-, kommunal- respektive landstingsvalen.

Igår räknade valnämnderna de sena förtidsrösterna i respektive kommun som sedan transporterades till Länsstyrelsen för kontrollräkning. I väntan på onsdagsrösterna påbörjades kontrollräkningen av kommunalvalen och de beräknas vara klara under början av nästa vecka. Rösterna till landstingsfullmäktige beräknas vara färdigräknade i slutet av nästa vecka.

Valmyndigheten redovisar de slutliga resultaten för samtliga val på www.val.se där allmänheten kan följa det preliminära resultatet under tiden för sammanräkningen.


 Kontaktpersoner:

Linda Bidestedt
Valhandläggare
072-247 94 18

Elin Hagström
Valansvarig
072-502 46 13