Nytt nummer av Jordbiten 

Jordbiten ges ut av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Temat i senaste numret är Ung på landsbygden.
Omslag Jordbiten 3 2014

I årets tredje nummer ligger fokus på generationsskifte och hur det är att vara ung på landsbygden. Bland artiklarna görs även nedslag i ängsvallsprojektet, inackordering av häst och hållbar odling av grönsaker.   

Läs mer i Jordbiten nummer 3 2014