Inventering av flottningslämningar i Dalsland

Från mitten av september kommer Länsstyrelsen att inventera flottningslämningar med start i Örekilsälven. Det ingår i projektet Vattenanknutna kulturlämningar.
Flottning vid Värnamo kraft i Åby Skålån. Smålands museum, Ljungby kommunarkiv

I många av länets vattendrag har det flottats timmer och flottning hade en stor betydelse längs otaliga mindre vattendrag innan transport med järnväg och lastbil tog över. Flottningslederna var i södra Sverige relativt korta och i förhållande till flottningen i norra Sverige av liten omfattning. Flottningen pågick i södra Sverige ända fram till 1960-talet och hade då pågått i över 100 år. I några vattendrag, som till exempel Örekilsälven, har man bedrivit flottning sedan slutet av 1600-talet.  

För att timret skulle vara lätt att frakta har man rensat vattendragen från sten och byggt anläggningar av olika slag. Idag finns i regel bara lämningar kvar och en del kan vara svåra att se och förstå.  

För att öka kunskapen om flottning i Västra Götalands län har kulturmiljöenheten 2014 gått igenom olika arkiv för att hitta belägg och uppgifter om var och hur flottning förekommit. Det finns uppgifter om flottning i många vattendrag i stort sett i hela länet.

Har du information om flottning i Dalsland kontakta Gunilla Roos, 0701-80 55 03.  

Du kan också skicka e-post med dina frågor och eventuell information till kulturmiljo.vastragotaland@lansstyrelsen.se så hör vi av oss till dig.  

Arbete vid sorteringen vid dammen i Strömsnäsbruk i början på 1930-talet. Smålands museum