Din röst räknas av oss på Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har hand om den slutliga röstsammanräkningen efter valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige söndagen den 14 september.

När vallokalerna har stängt på söndag kommer de preliminära resultaten från vallokalerna ringas in till Länsstyrelsen. Vi publicerar resultaten direkt på Valmyndighetens webbplats. Av säkerhetsskäl kommer Länsstyrelsernas webbplatser vara stängda under söndagskvällen och natten, men det kommer finnas en sida med kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse.

Vår sammanräkning av rösterna från Västra Götalands län kommer att pågå under perioden 15-26 september. Arbetet äger rum i Nova Arena på Innovatumområdet i Trollhättan, och sysselsätter cirka 300 personer.

Under den slutliga sammanräkningen räknas och kontrolleras alla röster på nytt efter de preliminära räkningar som gjorts ute i länets 49 kommuner under valkvällen.

Det rör sig om cirka 3 miljoner röster. Nu räknas också alla personkryss.

När vi räknat och registrerat alla röster på nytt är valresultatet fastlagt. Resultatrapporteringen kan följas på valmyndighetens webbplats, www.val.se.

Läs mer om Länsstyrelsens uppgifter som regional valmyndighet

 


 Kontakta oss

Kontaktpersoner:
Elin Hagström
Valansvarig
010-224 54 73
072-502 46 13

Linda Bidestedt
Valhandläggare
010-224 54 94
072-247 94 18