Nu öppnar första stöden i nya landsbygdsprogrammet

I dag den 3 september öppnar de första stöden i det nya landsbygdsprogrammet. Det gäller investeringsstöd till djurstallar och projektstöd till utveckling av bredband. Samtidigt lanserar Jordbruksverket en e-tjänst som ska förenkla ansökningsprocessen.
Illustration: Rebecca Elfast

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder, öppna marker, betande djur och en modern landsbygd.

Stöd för djurstallar och bredband först ut

Den 3 september öppnar möjligheten att ansöka om investeringsstöd för om-, till- och nybyggnad av djurstallar samt projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden. Den första ansökningsperioden pågår från 3 september och under våren 2015. Dina möjligheter att få stöd kommer inte att påverkas av när under perioden du kommer in med din ansökan, eftersom ansökningarna handläggas i samma beslutsomgång. Till hösten 2015 planeras för en ny ansökningsperiod.

Stöden för djurstallar och bredband är bara några av de stöd som ingår i det nya Landsbygdsprogrammet. Merparten av stöden öppnar för ansökningar först våren 2015. 

Beslut om stöd tas tidigast våren 2015

Efter att ansökan har kommit in kan du välja att påbörja din investering. Men du gör det på egen risk eftersom det ännu inte har tagits något beslut om att du får stöd. Du kan få ett beslut om stöd tidigast våren 2015. EU måste först godkänna det landsbygdsprogram som Sverige har skickat in till EU-kommissionen.

Mer information

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om stöden och hur du söker dem:

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Ansökan via Jordbruksverkets nya e-tjänst

Tidplan för alla stöd inom Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsens uppgift är att se till att målen i landsbygdsprogrammet får genomslag i vårt län.