3,1 miljoner till skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om utvecklingsmedel till skyddade boenden för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Totalt har drygt 3,1 miljoner kronor fördelats till 13 skyddade boenden i Sverige.

- De flesta skyddade boenden ligger i storstadslänen. Därför har vi bland annat valt att prioritera ansökningar från andra orter för att få en så stor geografisk spridning som möjligt, säger Sophie Nilsson, utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Syftet är att få en jämnare fördelning av skyddat boende med god kvalitet över hela landet.

De fördelade medlen går till att utveckla verksamheterna, förstärka stödinsatserna för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, kompetensutveckling för personal på boendena samt till utvärdering av verksamheten.

Alla ansökningar om utvecklingsmedel 2014 kommer från idéburen sektor.

Fördelning av utvecklingsmedel:

ATIM kvinno- och tjejjour    300 000 kr  
Falkenbergs kvinnojour    350 000 kr  
Femcenter kvinnojour     400 000 kr 
Kvinno- och tjejjouren Vallentuna    50 000 kr 
Kvinno- och tjejjouren Miranda    150 000 kr  
Kvinnojouren Blåklockan    100 000 kr  
Kvinnojouren i Höganäs    350 000 kr 
Kvinnojouren Linnéan    225 000 kr 
Kvinnojouren Nordvärmland    210 000 kr  
Skyddsjouren i Ängelholm    300 000 kr 
Tensta kvinnojour- och tjejjour    25 000 kr 
Terrafem    400 000 kr 
TRIS – tjejers rätt i samhället    300 000 kr  

 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har sedan 2006 haft i uppdrag av regeringen att stödja och samordna utvecklingen av skyddat boende i hela Sverige för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutet har fattats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med länsstyrelserna i Skåne och Stockholms län som gemensamt finansierar medlen.  

Läs mer om utvecklingsmedel till skyddat boende.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21