Viktigt meddelande till allmänheten – nu även i din fasta telefon

Från och med 1 september kompletteras systemet Viktigt meddelande till allmänheten med talmeddelande till fast telefoni. På sikt ska det också bli möjligt att varna genom sms-utskick till mobiltelefoner.
Katastrofer och annat elände. Nu i en telefon nära dig.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett system för att varna och informera vid kriser och olyckor som kan innebära allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö och egendom. Idag den 1 september lanserar SOS Alarm möjligheten att skicka VMA som talmeddelande till fasta telefoner.

Det innebär att boende inom ett berört område kan bli uppringda på sina fasta telefoner där de får varningen uppläst som röstmeddelande när de svarar. Den nya tjänsten kompletterar dagens larmsystem i radio, tv och via utomhuslarm. Länsstyrelsen är en av de myndigheter som har rätt att begära sändning av VMA.

SMS-utskick införs längre fram

Under hösten/vintern 2014 inför SOS Alarm möjligheten att skicka VMA som ett sms i mobilen baserat på den adress där mobilen är registrerad.

På Krisinformation.se finns mer information om hur allmänheten varnas via VMA.