Samordnad restaurangtillsyn genomförd i Bohuslän

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum i Bohuslän.  Brister i marknadsföringen och prissättningen har framkommit i ett flertal fall.

Samordnade tillsynsbesök gjordes i kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Representanter från Länsstyrelsen, Skatteverket, Räddningstjänsten, livsmedelsinspektörer samt alkohol- och tobakshandläggare handläggare deltog i en eller flera kommuner.

Helgens tillsynsaktivitet avslutade sommarens gemensamma tillsyner i länet som Länsstyrelsen, Skatteverket och kommunernas alkoholhandläggare planerat och genomfört. Totalt har över 100 restauranger i 14 kommuner besökts inom satsningen.  

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut.  

– Resultatet vad gäller nykterhet och ordning har inte nämnvärt försämrats jämfört med tidigare år. Däremot såg vi att flera tillståndshavare hade bristande matutbud och lockpriser på alkohol, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Miia Vuolama på Länsstyrelsen.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21