Uppdatering 13.00 Klass 1-varning för höga flöden

Uppdatering 2014-08-22 13.00
Vattenflödena minskar kraftigt i alla vattendrag söder om Vänern. SMHI har därför nedgraderat varningsnivån till en klass 1-varning. Klass 1-varningen gäller även för Nissans och Ätrans avrinningsområde. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Så skyddar du din fastighet mot översvämningar

Bor du låglänt nära vatten kan det vara bra ha att ha en viss beredskap för att lindra konsekvenserna om vattnet börjar stiga. På sidan dinsakerhet.se har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlat tips på hur du skyddar din fastighet från översvämning. 

Mer information

Följ väderläget hos SMHI
Länsstyrelsens information om läget i Västra Götaland
Krisinformation.se – samlingssida om översvämningar i Västsverige
Din säkerhet om hur du skyddar din fastighet mot översvämningar