Digital agenda

Sverige ska bli bäst i världen med att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen uppmuntrar alla län att ta fram regionala digitala agendor. I Västra Götaland samarbetar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Henrik Ishihara, Näringsdepartementet, besökte Göteborg 15 augusti.

Förslaget för Västra Götalands läns digitala agenda finns nu tillgänglig för synpunkter. Henrik Ishihara, sakkunnig inom IT-frågor på Näringsdepartementet, deltog nyligen på en regional presentation av länets digitala agenda. Vår regionala agenda mappar väl mot Sveriges nationella digitala agenda. Henriks presentation går att se på youtube.

Syftet med arbetet är att arbeta med att Västra Götaland ska bli enklare, öppnare, effektivare och mer hållbart med hjälp av digitala lösningar.

Läs mer om digital agenda.