Uppdatering kl 16.00 Översvämningar i delar av länet

Den senaste tidens kraftiga regn har påverkat länet, bland annat genom översvämningar och störningar i väg- och järnvägstrafiken.
Bild på översvämmad väg
Länkar till mer information finns längst ner på den här sidan

Uppdatering 2014-08-22 kl 16.00

Under fredagseftermiddagen deltog vi i en nationell samverkanskonferens under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SMHI informerade om att flödena minskar kraftigt i alla vattendrag och att varningsnivån är justerad till en klass 1-nivå. SMHI räknar med skurar och regn i mindre mängder fram till tisdag och därefter uppehållsväder.  

Ny prognos för Bohusbanan är att den öppnar redan på lördag den 23 augusti, enligt Trafikverket.  

De nationella förstärkningsresurserna, bland annat sandsäckar, som skickats till Munkedals kommun finns kvar där och står till förfogande även för andra kommuner om läget skulle förvärras igen.  

I och med att läget har stabiliserats avslutar Länsstyrelsen arbetet med den här händelsen och avslutar samtidigt rapporteringen här på webben. Vi skickar en avslutande lägesrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och återgår därefter till normal beredskap.

Krisinformation.se har samlat information från flera aktörer.

Uppdatering 2014-08-22 kl 13.00

Vattenflödena minskar kraftigt i alla vattendrag söder om Vänern. SMHI har därför nedgraderat varningsnivån till en klass 1-varning. Klass 1-varningen gäller även för Nissans och Ätrans avrinningsområde. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Uppdatering 2014-08-22 kl 09.00

Läget i det översvämningsdrabbade området i Kvänum har stabiliserats. Räddningstjänsten avslutade vattenpumpningen i området under torsdagskvällen. Äldreboendet som varit utan el har fått elen tillbaka. För senaste information – se Vara kommuns webbplats.

Länsstyrelsen har inte fått in några nya rapporter om problem kopplat till vattenflödena från övriga kommuner i länet.

SMHI ligger kvar med en klass 2-varning för vattendrag söder om Vänern. Prognosen är att vattennivåerna sjunker tillbaka på flera håll. Följ utvecklingen via SMHI.

Uppdatering 2014-08-21 kl 17.00

Det har regnat mycket under dagen. Framförallt i norra Bohuslän och i delar av Skaraborg. SMHI uppdaterade vid lunchtid de hydrologiska varningarna. Flera vattendrag i området söder om Vänern ligger fortfarande på klass 2. I små och medelstora vattendrag är flödet minskande. Flödet i Nossan ligger på klass 2-nivå medan Lidan genom Lidköping endast når klass 1. Säveån mellan Alingsås och Vårgårda omfattas också av klass 2-varningen. Nedströms Alingsås dämpas flödet av sjön Mjörn. I nämnda större vattendrag ligger flödet på kulmen.

Situationen i Kvänum har förbättrats mycket under dagen när vattnet har dragit sig tillbaka. Räddningstjänstens bedömning är att översvämningsläget kommer att förbättras de närmaste dygnen även om det fortfarande kommer en del nederbörd. De har under eftermiddagen fortsatt att kontakta fastigheter och pumpa vatten där det behövs och där det är möjligt.

Det är fortfarande en del avstängningar på det lokala vägnätet. Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Munkedal är avstängd fram till måndag. Följ utvecklingen på Trafikverkets webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beställt en nederbördsprognos från SMHI som gäller för området söder om Vänern. Den ser positivt ut med mindre regnmängder, upp till 10 millimeter per dygn de kommande dygnen.

Länsstyrelen forsätter att följa läget noga tillsammans med berörda aktörer. Kl 17.00 har Länsstyrelsen skickat en ny rapport om läget i Västra Götaland till MSB.

Uppdatering 2014-08-21 kl 09.30

Det har fallit mycket regn i Västra Götaland de senaste dygnen. Regnrekord i landet uppmättes i Hällum (Vara kommun) som fick 133,7 millimeter under tisdagsdygnet den 19 augusti. Klass 2-varningen för mycket höga flöden ligger kvar och mer regn väntas in över länet. De största regnmängderna väntas idag i Bohuslän och Dalsland. Läget när det gäller översvämningarna är stabilare. I Kvänum i Vara kommun är läget fortsatt ansträngt. Räddningstjänsten arbetar med att hjälpa drabbade fastighetsägare. En skola och ett äldreboende har påverkats men kommunen har det under kontroll. Räddningstjänsten har begärt hjälp från SMHI med lokala prognoser för Kvänumsån där vattennivåerna är oroande.

Munkedals kommun har begärt hjälp från Länsstyrelsen för att få sandsäckar från MSB:s nationella förråd. Kombinationen höga vattennivåer och fortsatt regn gör att räddningstjänsten vill vidta förebyggande åtgärder. Det är fortsatt en del problem i vägnätet i länet. Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Munkedal, är fortsatt avstängd. Trafikverkets prognos är att den ska kunna öppnas på måndag morgon den 25 augusti. För senaste information – se Trafikverket.

Länsstyrelen forsätter att följa läget noga tillsammans med berörda aktörer. Nu på morgonen har Länsstyrelsen också skickat en rapport om läget i Västra Götaland till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdatering 2014-08-20 kl 18.00

Under eftermiddagen utfärdade SMHI en klass 2-varning för mycket höga flöden i vattendrag söder om Vänern. Klockan 15 genomförde Länsstyrelsen en samverkanskonferens med berörda kommuner, räddningstjänster och berörda myndigheter. Vid mötet rapporterade kommunerna om de problem man haft med översvämningar sedan gårdagens och morgonens kraftiga regn. Besvärligast just nu är det i Kvänum i Vara kommun, där räddningstjänsten har många översvämningsärenden att hantera. Även Herrljunga kommun har haft det hektiskt, men meddelade att det lugnat ner sig lite under dagen. Trafikverket meddelade att E6:an i Bohuslän är öppen i båda riktningar. Bohusbanan är fortfarande avstängd på sträckan Uddevalla-Munkedal. För senaste information om läget på vägarna – se Trafikverket. SMHI deltog på mötet och informerade om att nya skurar väntas in över Bohuslän under natten. Regnet väntas dra vidare österut under morgondagen. Det kan falla 10-15 mm regn och på sina håll upp till 20 mm, uppgav SMHI.

Det har inte kommit in några önskemål om resursstöd från Länsstyrelsen. Vi fortsätter följa läget i nära samverkan med berörda aktörer.

Länkar till mer information hittar du längst ned på den här sidan.  

Uppdatering 2014-08-20 kl 15.00

Munkedals kommuns webbplats fungerar igen. Webben slogs ut i samband med att kommunhuset drabbades av översvämningar. Munkedals kommun fick hjälp med att föra ut information via krisinformation.se Nu fungerar åter kommunens webbplats och det är dit du ska gå för senaste information om läget. Kommunens växel är fortfarande utslagen, vilket även gäller växeln i Lysekils kommun och Sotenäs kommun som påverkats av översvämningarna i Munkedal. På kommunernas webbplats finns information om hur du når dem.

Uppdatering 2014-08-20 kl 11.00

Munkedals kommuns webbplats och växel ligger nere på grund av översvämning i kommunhuset. Kommunen har nu öppnat ett upplysningsnummer dit allmänheten kan vända sig vid frågor
0524-104 39. Kommunen informerar också via lokalradion P4 Radio Väst och via sociala medier och kommer också att gå ut med information via krisinformation.se

I Skaraborg är det främst områden i Essunga, Grästorps, Lidköpings och Vara kommuner som är drabbade.

Enligt SMHI har kulmen nåtts och endast mindre regnmängder väntas i området det närmaste dygnet.

Länsstyrelsen har kontakt med berörda aktörer och följer händelsen noga.

Följ information hos ansvariga aktörer

Berörda kommuner

Munkedals kommun 
Information hos Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Grästorps kommun
Lidköpings kommun
Vara kommun
Alingsås kommun
Herrljunga kommun
Vårgårda kommun

Läget på vägarna

Trafikverket för läget på väg och järnväg
Västtrafik för kollektivtrafikläget

Väderläget

Väderläget via SMHI

Frågor om översvämningar

Har du frågor om översvämningar, gå in på:
Krisinformation.se
Din Säkerhet

eller ring 113 13

 

 


 Frågor om översvämningar

Har du frågor om översvämningar, gå in på:

Krisinformation.se

Din Säkerhet

eller ring 113 13