Gemensamma gränser hjälper tonåringar att stå emot alkohol

Vid tillfällen som skolstart, då många ungdomar samlas ute för att umgås och lära känna varandra, finns en risk att alkohol är inblandat. Att enas inom familjen och med andra föräldrar om gemensamma gränser inför utekvällarna gör det lättare för ungdomar att stå emot alkohol.
Foto: Amanda SVEED/Scandinav bildbyrå

En majoritet av länets tonårsföräldrar har pratat sinsemellan om vad som är okej eller inte inom familjen gällande alkohol och tonåringen. I stort sett alla av dessa föräldrar är överens med varandra om reglerna. Detta visar en Sifo-undersökning som är gjord på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll när det gäller att förebygga alkoholrelaterade problem genom att vara tydliga med gränser.

– Därför är det glädjande att så många föräldrar är överens om vad som gäller kring alkohol. För tonåringen är det lättare att följa regler som båda föräldrarna står bakom, säger länssamordnare Lennart Rådenmark på Länsstyrelsen Västra Götaland. Totalt angav 70 procent av de föräldrar som deltog i undersökningen att de hade pratat med den andra föräldern om tonåringen och alkohol. Hela 99 procent av dessa föräldrar var överens om vad som gäller.

Fem tips till föräldrar inför skolstart:

  1. Kom överens om vad som gäller kring alkohol med tonåringens andra förälder, och andra vuxna i familjen.
  2. Var tydlig med förväntningar, till exempel att drickande före vuxen ålder inte accepteras. Då ökar chansen att tonåringen kan stå emot alkohol.
  3. Enas om gemensamma regler tillsammans med föräldrar till tonåringens kompisar.
  4. Prata med tonåringen om festande kring skolstart – det visar att du bryr dig.
  5. Ta hjälp av varandra. Tillsammans med andra föräldrar kan du mycket lättare hålla koll på vad som händer under utekvällarna.

FAKTA

I Västra Götaland arbetar Länsstyrelsen, Polisen, folkhälsoenheten i Skaraborg, Länsnykterhetsförbundet och 44 kommuner tillsammans med att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar.

TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland tonåringar. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu.