Miljöministern blickar ut över Kosterhavet

Onsdagen den 13 augusti besökte miljöminister Lena Ek Kosterhavets nationalpark. På programmet stod bland annat information om nationalparkens arbete med artskydd.
Bild på miljöminister Lena Ek

Båttur till utsidan av Kosteröarna samt ett besök på naturum Kosterhavet genomfördes under förmiddagen. Under båtturen pratade representanter för nationalparken och miljöministern om bland annat skydd av marina områden, marint skräp, förvaltning, lokal samverkan och vikten av samarbete. Träffen var arrangerad av Centerpartiet lokalt och gav en bra möjlighet för Länsstyrelsen att informera miljöministern om hot och möjligheter specifikt i Västerhavet. Samarbetet över gränsen med våra norska grannar lyftes också.  

I Kosterhavet finns 12 000 arter, varav hälften ovan vattenytan och hälften under vatten. Den marina miljön är i många avseenden unik och flera sällsynta arter finns både ovan och under ytan.

Läs mer om Kosterhavet här: www.kosterhavet.se