Budkavle överlämnas till regeringen

En svensk-norsk budkavle för fossiloberoende fordonsflotta, undertecknad av 33 kommunalråd, kommer att lämnas till regeringen i Sverige respektive Norge.
Per Eriksson, kommunalråd i Bengtsfors, vinkar av Martin Carling, kommunalråd i Dals Eds kommun.

Per Eriksson, kommunalråd i Bengtsfors, vinkar av Martin Carling, kommunalråd i Dals Eds kommun. Foto: Jakob Lagercrantz

 

Den svenska överlämningen sker fredagen den 8 augusti kl. 10.15 till IT- och industriminister Anna-Karin Hatt vid Quality hotel, Friends arena, i Stockholm. Den 21 augusti lämnas den norska ”budstikken” till den norska regeringen.  

Martin Carling, kommunalråd i Dals Eds kommun och ordförande i Affärsdriven miljöutveckling vid Fyrbodals kommunalförbund, kommer att lämna över budkavlen:  

– Detta är ett unikt ställningstagande från en gränsregion. Våra 14 kommuner, tillsammans med de 19 på den norska sidan, har satt ned foten. Med vår vilja och regeringarnas stöd blir omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta möjlig.  

Budkavlen går under parollen ”Fossiloberoende gränsregion 2030”, och är ett gemensamt åtagande från de 33 kommunerna att nå målet med fossiloberoende fordonsflotta 2030. Budkavlen har gått från kommunalråd till kommunalråd i gränsregionen under maj och juni.  

Projektet Infragreen har under två år fokuserat på att utveckla elladd- och gasinfrastruktur i Fyrbodal och Östfold fylke. Resultatet är bland annat budkavlen, men även ett 25-tal snabbladdstationer, en handfull gastankställen och över hundra normalladdstationer för  elfordon. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är projektägare.  

– Västsverige var föregångare på biogas på fordon, och gör nu stora satsningar på elladdinfrastruktur, kommentarer projektledaren för Infragreen, Jakob Lagercrantz. El- och gas är två viktiga delar i omställningen, men även bredband och kollektivtrafik kommer att vara en del av lösningen.  

Läs mer om budkavlen:

www.fossiloberoende2030.se

Kontaktpersoner

Jakob Lagercrantz, projektledare, 0708-17 38 08
Martin Carling, kommunalråd Dals-Ed,  0766-34 00 03
Camilla Funcke, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-224 46 58


 Kontakta oss

Jakob Lagercrantz, projektledare, 0708-17 38 08

Martin Carling, kommunalråd Dals-Ed, 0766-34 00 03

Camilla Funcke, Länsstyrelsen Västra Götaland, 010-224 46 58