Way Out West avslutar Länsstyrelsernas kartläggning av Festivalsverige

God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull tillståndsgivning och en effektiv tillsyn – det är en del av receptetet för att minska risken för fylla och skador på våra festivaler.
Entrén till festivalområdet på Way out west

Länsstyrelserna har i sommar kartlagt hur Festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. Fredagen den 8 augusti kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att besöka Way Out West.

Länsstyrelserna i Sverige har under sommaren arbetat med ett ökat fokus på festivaler. Det har skett genom flertalet observationsbesök på plats, men även genom att titta närmare på hur besluten om serveringstillstånd är hanterade. Satsningen sker i samverkan med kommunala alkoholhandläggare, Polisen, Skatteverket och Konsumentverket när det gäller marknadsföring av alkohol och tobak.  

– Det finns många anledningar till att vi ska kartlägga både hur alkoholserveringen sker och hur alkohollagens och tobakslagens skyddsaspekter följs. Den största och viktigaste anledningen är att värna om skyddet för våra barn och unga, risken är annars att ungdomarnas alkohol- och tobaksdebut sker i samband med festivalbesök, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Många festivaler och stadsfester beviljas serveringstillstånd av kommunerna. Alkohol och tobak finns ofta tillgängligt på festivaler och risken för att minderåriga kommer i kontakt med dessa varor är stor. Detta gör att det ställs extra höga krav på de arrangörer som anordnar festivalerna att se till att de regler som finns också följs.  

– Vår satsning på festivalerna under sommaren ligger till grund för en rapport som vi senare kommer ta fram. Det är viktigt att ett festivalbesök blir den roliga upplevelse som många har sett fram emot. Vår gemensamma insats är unik och tar sikte på att undersöka om alkohollagens och tobakslagens intentioner följs.  

Länsstyrelsens roll på serveringsområdet är att övervaka och stödja kommunernas verksamhet som bedrivs med stöd av alkohollagen och tobakslagen.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18