Ta det nu riktigt kallt i värmen

Vi har ett efterlängtat högtryck i Västra Götaland. Men värmen innebär också att vi faktiskt kan förvänta oss förhöjda risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. SMHI har därför utfärdat en klass I-varning för vårt län.
Bad, klippor och hav

Värmen har också fört med sig en förhöjd risk för mark- och skogsbränder. Läs därför på din kommuns hemsida eller kontakta räddningstjänsten för information om eventuellt förbud mot eldning utomhus i din kommun. I Västra Götaland har för närvarande ungefär hälften av kommunerna fattat sådana beslut.

Här är några länkar till information om hur vädret förväntas bli och vad vi särskilt kan tänka på under rådande väder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Effekter av höga temperaturer

SjukvårdsupplysningenTa det kallt i värmen

Krisinformation.se:  Störningar och avbrott


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21