Lyckad laxlek i Säveån

För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun.
– En historisk händelse. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Laxfiskunge

I höstas invigdes det så kallade omlöpet vid Hedefors kraftverk i Säveån. Med sina 375 meter och ett flöde på 2 000 liter vatten per sekund är det sannolikt den största konstgjorda bäck som byggts i landet för fiskvandring.

– Målet är att den unika vildlaxen ska kunna nå sina gamla lekplatser igen. Även den hotade ålen ges bättre möjligheter att vandra till uppväxtområden längre uppströms, säger Lennart Olsson, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hela fiskvägen ligger i det nya naturreservatet Säveån-Hedefors, som också invigdes i höstas. Säveån är utpekat som ett särskilt nationellt värdefullt vatten och Natura 2000-område. Fiskvägen innebär att vattendragets funktion återställs och alla arter som tidigare kunde passera fallet nu åter kan vandra fritt.

Här kan du läsa mer om Säveåprojektet och fiskvägen: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/saveaprojektet/Sv/Pages/default.aspx


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21