Samordnad restaurangtillsyn genomförd på Marstrand i Kungälvs kommun

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum på Marstrand i Kungälvs kommun. Få anmärkningar noterades på de serveringsställen som besöktes av myndigheterna.
Ölflaskor

Totalt gjordes elva samordnade tillsynsbesök på Marstrand i Kungälvs kommun.

Representanter från Skatteverket, Polisen, Lotteriinspektionen, Räddningstjänsten, miljö- och hälsokontoret samt alkoholhandläggare deltog.

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut.

– Resultatet vad gäller nykterhet och ordning fanns det inget att anmärka på. Skatteverkets kontroller visar också bra resultat. Endast i ett fall kan det leda till ytterligare åtgärd, säger Lars Andersson, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Skatteverket kontrollerade att restaurangerna hade certifierade kassaregister, att försäljningen registrerades i kassaregister samt att personalliggare var korrekt ifyllda.

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Lars Andersson på Länsstyrelsen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21