Opastöriserad mjölk sannolik orsak till campylobacterutbrott på förskola

Nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, i Västra Götaland har insjuknat i campylobacter efter ett besök på bondgård i slutet av april. Den utredning som gjorts, i samarbete med lantbrukaren, visar att smittkällan sannolikt är den opastöriserade mjölken
Ett glas mjölk

Samma bakteriestam som har infekterat de sjuka personerna har även påvisats hos gårdens nötkreatur och alla sjuka som deltagit i utredningen har druckit opastöriserad mjölk från gården.  

Pastörisering innebär att man värmer upp livsmedlet för att ta död på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec, campylobacter och listeria. För små barn, för dem som har nedsatt immunförsvar och för gravida och äldre är sjukdomarna speciellt allvarliga.  

Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag, till exempel fåglar och nötkreatur. Sjukdomen sprids vanligen via förorenade livsmedel eller förorenat dricksvatten. För att undvika att bli sjuk av campylobacter och andra bakterier:

  • Drick inte opastöriserad mjölk.
  • Genomstek alltid fågel och köttfärs.
  • Blanda inte rått kött med mat som ska ätas utan att först upphettas.

Vanliga symtom vid campylobacterinfektion är feber, diarréer (ibland blodiga), magsmärtor och illamående. Campylobacterinfektion är i de allra flesta fall en självläkande sjukdom och följdsjukdomar är ovanliga. Den vanligaste komplikationen är ledproblem.  

Läs mer här:  

Sveriges veterinärmedicinska anstalt: Sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk

Kontaktpersoner

Smittskydd Västra Götaland
Gunilla Ockborn 033-616 29 00

Folkhälsomyndigheten
Linda Trönnberg 010-205 27 07

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Elina Lahti tel 018-67 40 00

Livsmedelsverket
Åsa Rosengren 018-17 14 38

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ulf Lövdahl 010-224 52 83

Jordbruksverket
pressjour 036-15 63 36


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21