Samordnad restaurangtillsyn genomförd i Borås

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum i Borås. Trots hårt tryck från gästerna uppskattade de flesta krögarna att få besök.

Totalt sett gjordes åtta samordnade tillsynsbesök i Borås under torsdagskvällen.

Representanter från Länsstyrelsen, Skatteverket, Polisen, Räddningstjänsten, miljö- och hälsokontoret samt alkoholhandläggare deltog.

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut samt att restaurangerna inte uppmanade till alkoholbruk.  

– På ett ställe fanns det en intern tävling om vem som kunde sälja mest öl per gäst. I instruktionerna stod att det gällde att sälja större storlekar när någon beställde öl. Risken är att gästerna uppmanas att dricka mer alkohol än vad de tänkt sig, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Det är även bra att komma ihåg att även om det stressigt på restaurangen så har man som restaurangägare skyldighet att släppa in tillsynspersonalen och vara dem behjälpliga.  

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Miia Vuolama på Länsstyrelsen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21