Första stöden i nytt landsbygdsprogram

I september är det dags för öppningar av de första stöden i nytt landsbygdsprogram. Det gäller investeringsstöd inom jordbruk och projektstöd till bredband. Du kan ansöka på e-tjänst från och med den 3 september.

Under september 2014 går det att söka investeringsstöd inom jordbruk. Stödet är fokuserat på jordbrukets konkurrenskraft och begränsas under 2014 till att endast gälla om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att djurantalet ökar. Det gäller följande produktioner:

  • mjölk
  • nötkött
  • gris
  • får
  • get
  • äggproduktion
  • slaktkyckling
  • övrig fjäderfäproduktion

I maj 2015 startar hela investeringsstödet. Det innebär bland annat att stödet även kommer att gälla för trädgård rennäring och skog, samt att det blir fler möjligheter för investeringar inom jordbruk. I maj 2015 startar också investeringsstödet till annan verksamhet än jordbruk, trädgård, rennäring och skog.

 

Projektstöd för bredband

Det går att söka stöd till investeringar i bredband med början under september 2014. Bredbandsstödet ska bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats som uppdateras kontinuerligt.

 

Landsbygd 2020

Landsbygd 2020. Det kallar vi vårt arbete med att utveckla landsbygden i Västra Götaland genom det nya landsbygdsprogrammet. Det gör vi i enlighet med Landsbygdsprogrammet mål - lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Vi vill skapa en levande och hållbar landsbygd i hela länet. Och vi vill visa att landsbygdsfrågor berör alla, inte bara de som bor och arbetar på landsbygden.