Premiär för elfiske i Göta älv

Det finns olika sorters premiärfiske. I dagarna testades för första gången elfiske från båt i Göta älv.
Elfiske i Göta älv. På bilden ser vi Ann Bertilsson och Ragnar Lagergren från Länsstyrelsen

Elfiske är ingen nyhet inom svensk miljöövervakning. Metoden ger oss kunskap om fiskbestånd, arter och antal, i rinnande vatten. Men alla tidigare undersökningar har skett genom vadning. Alltså är det främst små och grunda miljöer som undersökts. Genom att elfiska från en specialbyggd båt kan vi nu även komma åt större och djupare miljöer.  

Vid elfiske stoppas en elektrisk stav ner i vattnet. Elen bedövar fiskarna, som enkelt kan fångas och mätas. Djuren återfår senare både medvetande och frihet.  

Fångsten under elfisket i Göta älv dominerades av braxen, mört och löja. Braxarna stod för tyngden, medan mörtarna och löjorna stod för mängden. Några av fiskarna togs upp för miljögiftsanalys.  

Undersökningen genomfördes av Fiskeresursgruppen F.A.S.T. på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund, med assistens av Länsstyrelsen i Västra Götaland.