Digital agenda på remiss

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att hjälpas åt att nå detta mål måste vi alla dra vårt strå till stacken. Alla län tar fram regionala digitala agendor med förslag på åtgärder. Länsstyrelsen samarbetar med Västra Götalandsregionen och vår digitala agenda för länet har i dagarna gått ut på remiss.
Digital agenda

Det är inte en annorlunda och helt frisnurrande agenda som vi har klurat på. Den stämmer väl överens med Sveriges nationella digitala agenda och vi jobbar mot samma mål som Sveriges kommuner och landsting. Kort och gott innebär detta att vi vill ha en enklare vardag för privatpersoner och företag.  Dessutom vill vi ha en smartare och öppnare förvaltning som ska stödja innovation och delaktighet. Det tredje målet är högre kvalitet och effektivare verksamhet.  

För att använda digitaliseringens möjligheter ska arbetet fokusera på nyttan för invånare och näringsliv. Vi ska tydligare lyfta fram och visualisera det positiva arbetet som sker i Västra Götalands län på den digitala fronten. Vi ska som myndigheter hjälpa till att förankra de nationella målen. Vi har också en viktig uppgift att arrangera och genomföra aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjligheter mellan olika aktörer som kanske inte tidigare arbetat tillsammans. I vår agenda har vi synliggjort projekt och områden som det behövs en regional kraftsamling kring.

Läs mer

Information om Västra Götalansds digitala agenda