Ersättning för att underlätta bosättning för nyanlända

Kommunerna ges nu möjlighet att söka ersättning för insatser som underlättar bosättning och undanröjer eventuella hinder för ett ökat mottagande av nyanlända.

Som villkor för att medel ska kunna beviljas ställs följande krav:

  • Insatsen ska ge sökande kommun möjlighet att snabbt öka sitt mottagande av anvisade nyanlända.
  • Insatser som väntas ge en kraftig ökning av mottagande kommer att prioriteras.
  • Exempel på insatser är ombyggnader, förstärkt kollektivtrafik, personalförstärkningar eller liknande åtgärder.

Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Västra Götalands län senast den 22 augusti, den 22 september och den 24 oktober.