Om kvinnor och män – en statistikbok

Mer än dubbelt så många kvinnor som män är långtidssjuka. Och mer än dubbelt så många män som kvinnor har höga inkomster. Det och mycket mer går att läsa i den nyutkomna statistikboken Om kvinnor och män i Västra Götalands län 2014.
Omslagsbild på statistikboken om kvinnor och män i Västra Götalands län

”Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället” säger landshövding Lars Bäckström och regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson i förordet till den nya statistiksamlingen. Den innehåller regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

– Samlingen med könsuppdelad statistik är ett användbart verktyg i allt arbete med invånarservice på lika villkor. Tillsammans med strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017 skapas goda förutsättningar för ett jämställt län, säger Ulrika Helldén, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Statistikboken är framtagen i samarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Statistiska Centralbyrån.

Läs mer i Om kvinnor och män i Västra Götalands län.