Miljonbidrag till överbyggnad av utgrävningar i Varnhem

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har nu beslutat att stödja en överbyggnad inför utgrävningar i Varnhem med tre miljoner. Länsstyrelsen i Västra Götaland har avsatt två miljoner till byggnaden som totalt beräknas kosta 9,5 miljoner kronor.
Foto: Bengt Andersson

Bildtext
Planerna på en överbyggnad av utgrävningarna i Varnhem har fått ny fart tack vare utlovat bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg på tre miljoner kronor. Här ses fr. v. Gunilla Druve Jansson, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Carl- Gustaf Lundström, Varnhems församlingsråd, Leif Johansson, VD Sparbanken Skaraborg, Maire Wennerholm, turistchef Skara kommun, Anita Hammar, Skara pastorat och Lars Jacobzon, Länsstyrelsen på den kulle som idag täcker den gamla kyrkan med omkringliggande gravar.

 

De arkeologiska utgrävningarna vid klosterruinen i Varnhem som utfördes 2005-2008 gav sensationella historiska resultat. Nu finns det hopp om att genomföra en överbyggnad och arkeologiskt skydda gårdskyrkan.

– Med löften om dessa bidrag är det vår förhoppning att vi med hjälp från andra olika håll ska realisera planerna, säger Carl-Gustaf Lundström i arbetsgruppen för överbyggnaden.

Historien måste skrivas om

Dick Harrison, den välkände historieprofessorn, gläds åt att planerna i Varnhem nu tycks kunna förverkligas.

– Utgrävningarna av den gamla kyrkan med omkringliggande gravar i Varnhem har tvingat oss att revidera bilden av vikingatiden och att skriva om historien om Sveriges kristnande och införlivande i den västeuropeiska kulturkretsen, säger Dick Harrison och understryker att det är av nationellt intresse att den gamla kyrkan i Varnhem - kanske den äldsta bevarade byggnaden i Sverige - görs tillgänglig för allmänheten.

Harrison fortsätter:
– Tack vare Varnhemsfynden har vi numera arkeologiskt säkerställda belägg för att Västergötland kristnades och, som en följd av detta, blev centrum för en ny typ av maktutövning redan på 800- och 900-talen, långt innan detsamma skedde i Svealand.  Detta har medfört att de historieböcker som skrivs idag måste omprioritera skildringen av epoken från att ha fokuserat starkt på Birka och Mälardalen till att ägna alltmer utrymme åt götabygderna i allmänhet och Skaraborgsregionen i synnerhet.  

Sparbanksstiftelsen Skaraborg gav under en treårsperiod stöd på 2,1 miljoner kronor till utgrävningarna. Efter att undersökningarna var klara täcktes området med så kallade lecakulor, men nu finns det alltså stora planer på att ta bort kulorna och genomföra en överbyggnad.

Byggstart nästa år

Arbetsgruppen för överbyggnaden består av Marie Wennerholm, Skara kommun, Lars Jacobzon, Länsstyrelsen Västra Götaland och Carl Gustaf Lundström, Varnhems församlingsråd.

– Vi kan nu arbeta vidare på att söka fler finansiärer och vår förhoppning är att ge klartecken för projektet under hösten. Då kan det bli byggstart under våren 2015, säger Marie Wennerholm.

För att göra detta besöksbart måste kyrkogrunden av sten med sina gravplatser skyddas från väder och vind. Även en tidig grav från mitten av 1000-talet, Katas grav, kommer att kunna ses genom en glasad del av golvet. Överbyggnaden, som gränslar över ruingrund och grav, blir tolv meter bred, 20 meter lång samt tolv meter hög. Byggnaden ska vara konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt.