Utdelning av 2014 års stipendium från Konungens Jubileumsfond

Ulricehamns kappseglingssällskap fick den 23 juni ta emot stipendium från Konungens Jubileumsfond av landshövding Lars Bäckström vid en mottagning på residenset.
Karl-Åke Ragnarsson, Ulrika Hilldén och Linus Nilsson. Foto: Eva Stark

Ulricehamns kappseglingssällskap representerades av Karl-Åke Ragnarsson, Ulrika Hilldén och Linus Nilsson. Foto: Eva Stark

 

Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige har som ändamål att främja barns och ungdomars fostran samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning till det.  

Vid en mottagning på residenset i Göteborg delade landshövding Lars Bäckström ut ett stipendium på 30 000 kronor till Ulricehamns kappseglingssällskap. För bidraget ska föreningen köpa in en miljövänlig motor till sin instruktörsbåt, vilket kommer att ge fler ungdomar möjlighet till friluftsliv på ett hållbart sätt.