Röjning under rovdjursavvisande stängsel

Djurhållare i nordvästra delen av länet kan under betesperioden få hjälp av Skogsstyrelsens arbetslag med att röja gräs och sly under rovdjursavvisande stängsel.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen erbjuder i ett samarbetsprojekt djurhållare hjälp med att röja bort vegetation under rovdjursavvisande stängsel. Djurhållare har under en längre period efterfrågat detta eftersom den låga eltråden, ca 30 cm ovan marken, snabbt blir invuxen i vegetation som hindrar strömmen att gå runt. Har man stora arealer tar det mycket tid att hålla stängslet i ordning.

Intresserade djurhållare kan kontakta Anita Bergstedt, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västra Götaland. Mot en avgift om 250 kronor per dag, vilket ungefär motsvarar bränslekostnaden för röjsågarna, kan arbetslaget utföra röjningen vid ett eller två tillfällen under betesperioden.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88