Samordnad restaurangtillsyn genomförd runt Vänern

Under helgen har samordnad tillsyn enligt alkohollagen ägt rum i kommunerna runt Vänern. Brister i hur serveringstillstånd sköts framkom i ett flertal fall.

Totalt sett gjordes 60 samordnade tillsynsbesök i kommunerna runt Vänern i Västra Götalands och Värmlands län. Kommunerna som deltog i den samordnade tillsynen var Åmål, Mellerud, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Mariestad, Gullspång, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.

Representanter från Länsstyrelsen, Skatteverket, Polisen samt kommunens alkoholhandläggare deltog i en eller flera kommuner.

Vid tillsynen kontrollerades att det var ordning och nykterhet på restaurangerna, att inte överservering eller servering till minderåriga skedde samt att restaurangerna erbjöd mat till sina gäster. Det kontrollerades även hur marknadsföringen såg ut.

– Vi såg att vissa säsongsrestauranger som höll på att öppna inför säsongen inte erbjöd tillräckligt med mat. Om en restaurang serverar alkohol måste de alltid servera även mat, säger Miia Vuolama, tillsynshandläggare alkohol och tobak vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

På en av de tillsynade restaurangerna förvarade ägarna egen alkohol.
– På en restaurang får man endast förvara alkohol som ska serveras i rörelsen, fortsätter Miia Vuolama.

Vidare togs det alkoholprover på en av restaurangerna.
– Vi kommer att skicka dessa till Tullverket som kommer att analysera proverna. Den alkohol som serveras på restaurangen ska ha köpts in på ett lagligt sätt, avslutar Miia Vuolama.

Skatteverket kontrollerade att restaurangerna registrerade försäljningen i kassaregister samt att personalliggarna var korrekt ifyllda.

Mer information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas av Miia Vuolama och Matias Kivistö på Länsstyrelsen.

 


 Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Miia Vuolama
Tillsynshandläggare
miia.vuolama@lansstyrelsen.se
010-224 43 68

Länsstyrelsen i Värmlands län
Matias Kivistö
Tillsynshandläggare
Länsstyrelsen i Värmlands län
Matias.Kivisto@lansstyrelsen.se
010-224 73 34

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88