Öppet öga – för naturens bästa

Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket startar en informationskampanj för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara värdefulla och skyddsvärda växter och djur.

Många länsinvånare uppskattar den svenska naturen och inser vikten av att bevara den stora variationen av växter och djur. Men tyvärr finns det de som vill tjäna pengar genom att olagligt samla in unika arter. Utanför jakttid är våra vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Vissa växter är till exempel fridlysta och får inte plockas. Djurungar ska lämnas ifred.  

Genom satsningen ”Öppet öga” vill vi öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen.  

Under de senaste åren har ett antal fall av så kallade flora- och faunakriminalitet uppmärksammats i medierna. Stora mängder vilda fåglar och fågelägg har samlats in från naturen och sålts vidare. I vissa fall har många djur farit illa. Det kan handla om att svenska arter samlas in och säljs vidare till andra länder, men även att privatpersoner samlar på fredade djur hemma.  

För att upptäcka och förhindra att det här händer behöver myndigheterna hjälp från allmänheten.

– Vi kan inte se allt och är beroende av att de som ser eller misstänker att brott begås, anmäler det till Polisen eller Länsstyrelsen, säger artskyddshandläggare Ingela Gjers.

 


 Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ingela Gjers
Artskyddshandläggare
010-224 54 70  

Martin Goblirsch
Artskyddshandläggare
010-224 47 10  

Polismyndigheten
i Västra Götalands län
114 14

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88