Bygglov beviljat för arkeologiskt skydd i Varnhem

Det är nu klart att Skara pastorat beviljats ett bygglov för en skyddande byggnad över den kyrkoruin som troligen är en av Sveriges äldsta.
Kyrkoruin Foto: Västergötlands museum.

Varnhem, med sin klostermiljö, är en av de viktigaste historiska platserna i landet. Vid utgrävningar 2005-2008 hittades ruinen av en tidig kristen gårdskyrka med omgivande begravningsplats – en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader.

Länsstyrelsen har tryckt på för att få igång processen kring en överbyggnad av ruinen. Resultaten från den arkeologiska undersökningen av denna medeltida kyrkoruin, den tillhörande begravningsplatsen och området intill har på flera väsentliga punkter bidragit till att öka kunskapen om det dåtida samhället, både ur regionalt och skandinaviskt perspektiv.

– Genom att göra grunden efter kyrkan, som fanns före klostrets tid, tillgänglig samt förse platsen med adekvat information vill vi medverka till att utveckla Varnhems betydelse som kulturhistoriskt besöksmål, säger Lars Jacobzon, bitr. länsantikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Skara pastorat, i samverkan med Skara kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland, vill uppföra en byggnad som ska skydda den tusenåriga kyrkogrunden. Ruinen kan därmed bli tillgänglig och historien göras levande och berättas för nutidens besökare. Med exponerad stengrund och den nya överbyggnaden får Varnhem ett nytt rum, där reflexer från markens historia kan bilda berättelser och förståelse i vår egen tid.

Läs mer i pressmeddelandet på Skara kommuns webbplats

 


 Mer information:

Marie Wennerholm
turistchef
Skara kommun
070-393 93 71

Lars Jacobzon
bitr.  länsantikvarie
Länsstyrelsen i Västra Götaland
070-180 53 91

Carl Gustav Lundström
Skara pastorat
073-976 34 09

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88