Vill ha tydligare styrning av livsmedelskontroller

Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna.
Livsmedel ska kontrolleras Foto: Martin Fransson

Länsstyrelserna har som mål att minst en procent av livsmedelsföretagen i primärproduktionen ska kontrolleras varje år, men når inte upp till det målet, konstaterar Riksrevisionen. Många kommuner klarar inte heller sitt uppdrag att kontrollera till exempel butiker och restauranger. Kommunernas resurser för livsmedelskontroll är begränsade och få kommuner utnyttjar möjligheten till samverkan med andra kommuner.  

Granskningen visar att Livsmedelsverket inte har utrett vad som ligger bakom bristerna och i stort sett inte använt sina möjligheter att ingripa för att rätta till problemen. Inte heller regeringen har agerat för att komma till rätta med bristerna. – Riksrevisionens bild är rättvisande. Vi tycker det är bra att Riksrevisionen uppmärksammar de problem som finns inom livsmedelskontrollen. Ett fungerande kontrollsystem har blivit allt viktigare i takt med att importen av livsmedel ökat, säger Pernilla Rydberg, djur- och livsmedelschef i Örebro län och ordförande i länsstyrelsernas nätverk för djurskydd och veterinära frågor.  

– På länsstyrelserna har vi börjat arbeta med de brister som finns. En av Riksrevisionens rekommendationer är att länsstyrelserna ska förbättra registren över primärproducenter, det vill säga lantbruk och andra livsmedelsproducenter. Ett elektroniskt register, Primör, är redan klart och håller på att testas, berättar Pernilla Rydberg.  

Riksrevisionen föreslår regeringen att förtydliga ansvaret för samordning och uppföljning och att Livsmedelsverket i större utsträckning använder sin föreskriftsrätt och vidtar åtgärder när man upptäcker brister i kontrollverksamheten. Riksrevisionen rekommenderar att Livsmedelsverket och länsstyrelserna verkar för ökad samverkan mellan kommunerna. Om detta inte leder till förbättringar bör regeringen ompröva organiseringen av livsmedelskontrollen.

 Riksrevisionens rapport ”Livsmedelskontrollen – tar staten sitt ansvar?

 


 Kontaktperson:

Pernilla Rydberg
Djur- och livsmedelschef
Länsstyrelsen i Örebro län
010-224 83 40
070-472 40 70
pernilla.rydberg@lansstyrelsen.se

 

Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88